Red Raisins
Red RaisinsRed RaisinsRed Raisins

ลูกเกดแดง (AUS) 425กรัม กระป๋อง

เริ่มต้นที่: ฿250.00

ผลไม้: ลูกเกด ไร้เมล็ด (จากองุ่นแดง)
นำเข้าจาก: ออสเตรเลีย
บรรจุ: กระป๋อง 425กรัม

Category:

Product Description

ผลไม้: ลูกเกด ไร้เมล็ด (จากองุ่นแดง)
นำเข้าจาก: ออสเตรเลีย
บรรจุ: กระป๋อง 425กรัม