XL Fruit Basket

กระเช้าผลไม้รวม 9 ชนิด + ช่อดอกไม้ 3,000บาท

เริ่มต้นที่: ฿3,000.00

กระเช้าผลไม้รวม ประดับ ช่อดอกไม้ LF001
ประกอบด้วย
แตงญี่ปุ่น 1 ลูก
สาลี่หิมะ 2 ลูก
ทับทิม 3 ลูก
ลูกพลับ 5 ลูก
ส้ม Sunkist 5 ลูก
แอปเปิ้ลแดง Rose 3 ลูก
องุ่นไร้เมล็ด แดง 0.5 กก
องุ่นไร้เมล็ด เขียว 0.5 กก
สตรอเบอรี่ 1 แพค
พร้อมประดับกระเช้าด้วย ช่อดอกไม้ 1 ช่อใหญ่

Product Description

กระเช้าผลไม้รวม ประดับ ช่อดอกไม้ LF001
ประกอบด้วย
แตงญี่ปุ่น 1 ลูก
สาลี่หิมะ 2 ลูก
ทับทิม 3 ลูก
ลูกพลับ 5 ลูก
ส้ม Sunkist 5 ลูก
แอปเปิ้ลแดง Rose 3 ลูก
องุ่นไร้เมล็ด แดง 0.5 กก
องุ่นไร้เมล็ด เขียว 0.5 กก
สตรอเบอรี่ หรือ เชอร์รี่ 1 แพค
พร้อมประดับกระเช้าด้วย ช่อดอกไม้ 1 ช่อใหญ่

*** ผลไม้อาจเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล ***